Rubriky
blog

Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

Chceme vás informovat, že s účinností od 14. 5. 2020 došlo ke změně obchodního názvu naší společnosti JiMaRa s.r.o. sídlem Ždánská 219, Kloboučky, 685 01 Bučovice, IČ 04504836, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 90288 na Wooders Czechia s. r. o. (dále jen „Společnost“).

S účinností od 14. 5. 2020 tak dochází ke změně názvu společnosti a fakturačních údajů, které nově zní Wooders Czechia s. r. o., Žerotínova 487/27, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov.

S účinností od 14. 5. 2020 dochází rovněž ke změně adresy sídla Společnosti na adresu Žerotínova 487/27, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov (z původní adresy Ždánská 219, Kloboučky, 685 01 Bučovice).

Ostatní údaje Společnosti (jako jsou IČ, DIČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, e-mailové adresy) zůstávají beze změny.

Adresa provozovny a výrobní haly naší Společnosti zůstává také nezměněna, dodávky zboží a materiálu i nadále směřujte na adresu Wooders Czechia s. r. o., provozovna a výrobní hala, Ždánská 219, Kloboučky, 685 01 Bučovice.

Změna obchodního názvu a sídla Společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše Společnost vůči obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší Společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší Společností a vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového obchodního názvu Společnosti.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s námi výhradně nový obchodní název a adresu sídla Společnosti Wooders Czechia s. r. o., Žerotínova 487/27, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov.

Wooders Czechia s. r. o.