Co je to DTDL

Co je to DTDL?

Zkratka DTDL znamená dřevotřísková deska laminovaná. Významově stejnou alternativou zkratky DTDL je například LTD.

DTDL dřevotřísková deska laminovaná

Ideální materiál pro vodorovné nebo svislé aplikace v designu nábytku a interiérů, například pro čelní plochy, stolové desky, police, skříně nebo obklady stěn. Laminovaná dřevotřísková deska má několik vrstev; jádro (nosič) je ze surové dřevotřísky, která je na obou stranách potažena dekorativním papírem impregnovaným melaminovou pryskyřicí. Možná vás zajímá i hmotnost DTDL?

Výhody

 • optimální povrchové vlastnosti (jako je odolnost proti oděru a poškrábání) v souladu s EN14322
 • snadné čištění
 • šetrné k životnímu prostředí a recyklovatelné
 • autentické povrchové sturktury

V rámci koordinované nabídky dekorů a materiálů nabízíme moderní a esteticky náročné řešení v osvědčené kvalitě Egger:

Všechny výrobky jsou olemovány ABS hranou.

Příprava police pro skrytou montáž

Lze připevnit police na zeď bez viditelných konzolí?

Ano. Při objednávce zvolte počet skrytých konzolí. Police na zadních stranách strojově vyvrtáme, tedy připravíme je pro skryté konzole z pozinkované oceli. Tyto nejprve připevníte na zeď, poté na ně polici nasunete. Sklon čepů (ø 12 mm, SW 10 mm) nabízených konzolí lze výškově seřídit v rozmezí ± 4 mm.

Wooders Czechia konzole skrytá nosič

Tento typ uchycení je vhodný pro základní police (bílá, černá, šedá, Halifax ad.) o tloušťce 36 mm a maximální hloubce 300 mm. Naopak není vhodný pro police v tloušťce 18 mm. U police do šířky 1000 mm stačí dvě konzole, u šířek větších pak raději volte nosiče tři.

Příklad montáže police

Maximální nosnosti:

Nosnost při použití dvou kusů konzolí (myslete i na hmotnost samotné police):

 • při rozměru police 1000 × 300 mm je nosnost 50 kg/m²
 • při rozměru police 1000 × 250 mm je nosnost 100 kg/m²
 • při rozměru police 1000 × 200 mm je nosnost 160 kg/m²

Upozornění při doručování zasilatelem Toptrans

Pokud jste při objednávce zvolili jako zasilatele společnost Toptrans, prosíme projděte si velmi pozorně jejich platné zasilatelské podmínky. Těmi se musíme řídit i my. Důležité pasáže jsme zvýraznili; a má se tedy za to, že jsme vás řádně poučili, tedy zajistili vše potřebné pro případ, že by mohlo dojít k reklamačnímu řízení. Ve zkratce v bodech níže:

 • Příkazce (tj. my, společnost Wooders Czechia s. r. o.) je dle části VII. Dodací podmínky povinen poučit příjemce (tj. vás), aby při doručování zkontroloval stav zásilky a případné nedostatky uvedl při doručení do mobilního terminálu. V případě, že příjemce převezme zásilku bez uvedení výhrad do mobilního terminálu, má se zato, že převzal úplnou a neporušenou zásilku.
 • Pokud při doručení zásilky tato vykazuje zjevné poškození, je příkazce povinen zajistit, aby tato skutečnost byla zapsána při doručení do mobilního terminálu s konkretizací poškození.
 • Pokud zásilka vykazuje skryté poškození, které odhalíte až po rozbalení zásilky, je příkazce dle části XV. Uplatňování nároků, reklamace povinen tuto skutečnost oznámit společnosti Toptrans ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, nepočítaje v to neděle a uznané svátky. Den doručení se považuje za 1. den lhůty.
 • Pokud příkazce nesplní výše zmíněné povinnosti, je zasílatel (tj. společnost Toptrans) oprávněn zamítnout reklamaci z důvodu neprokázání škody.
 • Pokud tedy bude příjemcem zjištěno poškození zásilky, je příkazce povinen zajistit uchování obalu zásilky. Současně je povinen umožnit ohledání zásilky zasílatelem a také zástupcem pojišťovny zasílatele.
 • Pokud příkazce nepředloží k reklamaci potřebné materiály prokazující vznik, rozsah a výši škody, bude zasílatelem vyzván k jejich doplnění ve lhůtě do deseti dnů. Po dobu od odeslání výzvy k doplnění reklamace do jejího doplnění neběží lhůta pro vyřízení reklamace. Pokud příkazce ve lhůtě deseti dnů nedoplní neúplně podanou reklamaci, je zasílatel oprávněn reklamaci zamítnout.

A nyní trochu lidsky

Od 5. 5. 2021 každou zásilku, kterou přepravuje společnost Toptrans, viditelně označujeme níže uvedeným grafickým a textovým upozorněním. Pokud se jím budete držet, případnou reklamaci společně zvládneme. Děkujeme.